Kalendarz cyklicznych imprez na 2015r.

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

 

 

         1.   6 stycznia 2015r. I Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek

Organizator : Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Parafia w Starym Dzikowie.

 

 

                  2.   1 lutego 2015 r. XIII Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”

Organizator  –  Wójt Gminy Stary Dzików, Centrum Kulturalne w Przemyślu,

 Gminny Ośrodek Kultury Stary Dzików , Powiatowe Centrum Kultury  w Lubaczowie.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

 

 

                 3.   7   lutego 2015r.   Halowy Turniej Piłki Nożnej  o puchar Wójta Gminy Stary Dzików

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury  Stary Dzików ,  Klub Sportowy  „Victoria” Stary Dzików

Celem turnieju jest  wypełnianie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności ruchowej podczas ferii zimowych .

 

 

                 4.    14 lutego 2015r.. Finał   V  Zimowego Turnieju Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej  o  Puchar Wójta Gminy   Stary Dzików.

Celem turnieju jest popularyzowanie siatkówki jako formy rekreacji oraz wypełnianie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności ruchowej.

Organizator : Zespół Szkół i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

 

 

               5.  8 marca 2015r.  Dzień Kobiet

Spotkanie z przedstawicielkami organizacji pozarządowych z gminy Stary Dzików  z okazji dorocznego  „Święta Kobiet”   Organizator : Wójt Gminy Stary Dzików oraz Gminny Ośrodek Kultury

 

 

6.    28 marca  2015r.   Warsztaty  Palmy Wielkanocnej

Organizator  - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie oraz świetlice wiejskie

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie oraz świetlice wiejskie

Warsztaty  palmy wielkanocnej prowadzą  instruktorzy w świetlicach  przy współudziale seniorów  dzieci i młodzieży

 

7.     3 maja  2015r. –  Majówka Strażacka

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Miejsce : stadion sportowy KS „Victoria” Stary Dzików

 

8.    31 maja 2015r.  Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”  Dzień Dziecka

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie .

Miejsce;  plac  Gminnego  Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Dzieci , młodzież szkolna i gimnazjalna prezentują dowolne utwory różnych wykonawców .

Festiwal prowadzony jest w formie konkursowej według opracowanego regulaminu  .

Konkurs połączony jest z obchodami  Dnia Dziecka dla których przygotowano gry i zabawy z nagrodami.

 

              9.   5  lipca 2015r. XII  Festyn Rekreacyjno – Sportowy

Organizator  - Klub Sportowy „VICTORIA” Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury Stary Dzików

Miejsce: Stadion Klubu Sportowego „VICTORIA” Stary Dzików

Turniej piłki nożnej z udziałem drużyn z zagranicy o puchar starosty powiatu lubaczowskiego.

Turniej gminny piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Stary Dzików.

Zabawy, konkursy  i gry zręcznościowe dla uczestników festynu.

 

     10.      19  lipca 2015 r.  XXX   Spotkanie z kulturą

Organizator  - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy

Miejsce: plac pod lasem na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Spotkanie  organizowane corocznie w rocznicę oddania  do użytku drogi wojewódzkiej łączącej dwie gminy , dwa powiaty i województwa. W bieżącym roku przypada 30 rocznica oddania drogi.

 

           11.     6 września 2015 r. Gminno- Parafialne Święto Plonów

 Miejsce : Teren Gminy Stary Dzików – Stary Dzików

Organizator – Urząd Gminy  ,Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

Corocznie obchodzone święto wszystkich rolników.

 

           12.    16 października 2015r. Gminny Konkurs Poezji Religijnej

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

 

            13.    11 listopada 2015r.  Narodowe Święto Niepodległości

 Organizator ; Gminny Ośrodek Kultury , Zespół Szkół w Starym Dzikowie

 Gminne obchody kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

     14.    5 grudnia  2015r.  Spotkanie  dzieci z Mikołajem

Miejsce: sala Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury

 

    15.     14 grudnia 2014r.  Turniej szachowy

 Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie oraz świetlice wiejskie

 Szachy to gra i zarazem dyscyplina sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza ucząc      

 przewidywania, logicznego myślenia,  współzawodnictwa, cierpliwości, trenując pamięć.

 

            16.     20 grudnia 2015r. Spotkanie Opłatkowe  /wigilia seniorów i samotnych/

Miejsce :Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie

 

 

 

   Opracował: Leszek Król     

   Stary Dzików,    5 stycznia 2015r.