Chór "Biała Czeremcha" i Zespół "Dzikowianie" - kolejne sukcesy

Chór  „Biała Czeremcha” z gminy Stary Dzików po raz kolejny odniósł sukces podczas występu na  Biesiadzie Partyzanckiej.  Seniorzy z naszej gminy zajęli II miejsce w kategorii chóry.

Biesiada „W szałasie nad Tanwią” poświęcona jest poległym w bitwie partyzanckiej pod Osuchami na terenie Puszczy Solskiej –największej bitwie partyzanckiej II Wojny Światowej. Wydarzenie ma popularyzować tradycję śpiewania pieśni partyzanckich, a poprzez to m.in. zainteresować dzieci i młodzież dziedzictwem kulturowym i tradycją oraz uświadamiać rolę wartości narodowo-patriotycznych w życiu. Organizatorem Biesiady jest Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie,  patronuje jej Starosta Powiatu Lubaczowskiego, a współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Również Zespół „Dzikowianie" ze Starego Dzikowa zajął III miejsce na Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych Potraw w Hadlach Szklarskich.