Realizacja projektu

Od 1 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie została rozpoczęta realizacja zadania „Aktywizacja i wymiana doświadczeń poprzez organizację warsztatów, wyjazdu studyjnego oraz pikniku rodzinnego”. Grant został otrzymany w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji  realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturowych realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Projekt „Aktywizacja i wymiana doświadczeń poprzez organizację warsztatów, wyjazdu studyjnego oraz pikniku rodzinnego” jest to cykl zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu jest zapewnienie aktywnego czasu dla dzieci i młodzieży, integrację społeczności lokalnej oraz wymianę doświadczeń. W ramach projektu zostały zaplanowane zajęcia: plastyczne, kulinarne, taneczne.

W projekcie został również ujęty wyjazd studyjny do partnerskiej gminy Tyszowce. Uwieńczeniem całego projektu będzie zorganizowany Piknik rodzinny, który odbędzie się 2 czerwca 2019r., podczas którego zostaną przygotowane: występy artystyczne, animacje, konkursy, dmuchane zjeżdżalnie, itp. Zaplanowane działanie ma na celu integrację zarówno dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, wymianę doświadczeń oraz aktywizację społeczeństwa.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji dotychczasowych zajęć.

 

ZAJĘCIA KULINARNE

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

 

 

Autor: Edyta Panek