Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

XVI Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „WĄTKI FOLKLORU LUDOWEGO”

W pierwszą niedzielę lutego Stary Dzików stał się stolicą folkloru za sprawą organizowanego od szesnastu lat  Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”. 

Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Gości przywitała Wójt Gminy Stary Dzików, Pani Barbara Małecka, a wśród nich obecny był Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę, Mariusz Frant – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.

Komisja artystyczna w składzie: Krystyna Trojanowska – folklorysta,  dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf, dr hab. Janusz Pokrywka – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, reżyser teatralny, po obejrzeniu prezentacji przyznała:

Nagroda Grand Prix:

- Grupa Kolędnicza „Herody” z Łazor za widowisko „Herody”

I nagrodę:

- Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej za widowisko „Kolęda z rajem i Herodami”

II nagrodę:

- Zespół „Białoboczoki” z Białobok za widowisko „Nakrawanie ziemioków”

Równorzędne dwie  III nagrody:

- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa za widowisko „Pranie nad potokiem”

- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa Woli za widowisko „Dzień Św. Szczepana w Cewkowie”

Równorzędne wyróżnienia:

- Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego za widowisko „Wielki Piątek”

- Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy za widowisko „Adwentowy wiecór w Walkowej chacie”

- Zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego za widowisko „ Przy grabieniu ściółki”

- Zespół „Piganeczki” z Pigan za widowisko „Wykopki u Swaka”

- Zespół Śpiewaczy z Bidaczowa za widowisko „Ach te wdowy”

Wszystkie zespoły otrzymały również pamiątkowe gliniane dzbany ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Podsumowując tegoroczną edycję jury przyznało, że przegląd osiągnął wysoki poziom artystyczny. Prezentowane zostały obok widowisk obrzędowych widowiska obrazujące inne sfery życia dawnej wsi w teatralizowanej formule. Prezentacje spełniły wszystkie postanowienia regulaminu, a zatem pilnowano autentyczności obrzędów, zwyczajów, prac domowych. Dbano o dobór autentycznych rekwizytów i ubioru, a także gwary i muzyki.

Po części konkursowej gościnnie wystąpiła Kapela „Swojaki” z Pawłosiowa. Nad sprawnym przebiegiem przeglądu czuwali Agata Hemon i Leszek Król, a konferansjerem była Edyta Panek.

Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Centrum Kulturalne w Przemyślu,  Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Galeria