Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 83

37-632 Stary Dzików

tel. 16/6318045

e-mail: kultura@starydzikow.pl