Laptopy i szkolenia dla GOK w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim"

W piatek 11 grudnia Fundacja VCC przekazała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Starym Dzikowie nieodpłatnie sześć laptopów w ramach projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu GOK będzie miał również możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie dziennikarstwa online i bezpieczeństwa w sieci.

 

Autor: Edyta Panek